CB

01

Dane osoby aplikującej

adres

02

Tytuł projektu nazwa, max. 30 znaków

03

Ogólna koncepcja Podstawowe informacje na temat pomysłu i sposobu jego realizacji, informacja na temat przewidywanych odbiorców produktów lub usług, jaki problem rozwiązuje, jaką potrzebę zaspokaja, w czym jest lepszy od dotychczasowych rozwiązań max. 1000 znaków

03.01

Stopień innowacyjności projektu Wybierz

03.02

Rodzaj biznesu Wybierz

03.03

Obszar zastosowania Wybierz

03.04

Planowane oddziaływanie na rynek w perspektywie 5 lat Wybierz

04

Etap rozwoju opis dotychczas przeprowadzonych prac nad projektem, max. 300 znaków

04.01

Stan zaawansowania projektu Wybierz

04.02

Szacowany okres konieczny do uruchomienia działalności gospodarczej Wybierz

05

Szacowana wielkość funduszy niezbędna do uruchomienia działalności

06

Sposób wykorzystania funduszy

07

Inne formy wsparcia oczekiwane przez pomysłodawcę

08

Zatwierdź formularz

Oświadczenie

Oświadczam że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych dla celów informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu FZ KPT. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.

Proszę wypełnić wszystkie pola

Przejdź dalej Udowodnij, że jesteś człowiekiem