CB

Zamówienia

23.07.2010

Informacja o wybranej ofercie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz technicznych w ramach projektu ?Inkubowanie Innowacyjnych Spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" (PO IG 3.1)
Nr postępowania: FZ-08/2010

Informacja o wyborze

12.07.2010

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz technicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz technicznych w ramach projektu ?Inkubowanie Innowacyjnych Spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" (PO IG 3.1)
Nr postępowania: FZ-08/2010

 

 

Do pobrania:
Pobierz plik (odp_dla_agh.pdf)Odpowiedź 28.07.10 r.

Czytaj więcej...

02.07.2010

Świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych

dot. przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych?

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, ze w/w postępowaniu wpłynęło zapytanie następującej treści:

 

 

Czytaj więcej...