CB

Zamówienia

29.12.2009

Obsługa księgowa projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09

Przedmiot zamówienia: Obsługa księgowa projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Czytaj więcej...

28.12.2009

Udzielenie gwarancji bankowej

Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09

Kraków, 28.12.2009

Przedmiot zamówienia: Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer ogłoszenia: 441754-2009; data zamieszczenia: 28.12.2009
 

 

Czytaj więcej...