CB
30 07 2012

Ogłoszenie

Zarząd Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs na wyłonienie osoby mającej pełnić funkcję doradcy technicznego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjne," Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

 

pobierz