CB

News

25.02.2020

Nowa inwestycja

W grudniu zeszłego roku Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. zainwestował w Spółkę LabLight sp. z o.o., która została tworzona na potrzeby rozwoju technologii umożliwiającej dokonywanie zdalnego pomiaru temperatury barwy światła w zastosowaniu sterowania ergonomicznej oprawy oświetleniowej.
Opracowana technologia ma zostać wdrożona do produkcji jako rozwiązanie autonomiczne umożliwiające współpracę z dowolną oprawą oświetleniową, celem bieżącego kompensowania dynamicznie zmieniającej się temperatury barwy światła występującej w danym miejscu. Aktualnie konkurencja skupia się na regulacji temperatury barwy światła wyłącznie w stosunku do zegara astronomicznego bez uwzględnienia zmiennych warunków atmosferycznych, które mają bezpośredni wpływ na panujące w miejscu pracy warunki oraz zmiennych warunków wykonywania pracy. Po czasie kilkugodzinnego skupienia następuje znużenie pracownika lub jego nadmierne pobudzenie prowadzące do zmęczenia. Wszystkie te negatywne efekty są wynikiem niedostosowania temperatury barwy światła do potrzeb na stanowisku pracy. Utrzymywanie względnie jednostajnej temperatury barwy światła w miejscu pracy i płynna jej regulacja w zależności od pory dnia oraz czasu spędzanego przez pracownika na stanowisku pracy pozwala na uzyskanie najbardziej optymalnych warunków zwiększając przy tym jego wydajność oraz eliminując efekt znużenia co może przyczynić się również do zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to 25 spółka, w którą zainwestował Fundusz Zalążkowy KPT i  pierwsza po prawie pięcioletniej przerwie inwestycja kapitałowa Spółki. Ostatnia inwestycja miała miejsce w czerwcu 2015 roku.
Inwestycja FZKPT w firmę LabLight dokonana została ze środków pochodzących z wyjść kapitałowych, uzyskanych w wyniku sprzedaży udziałów w spółkach, zainwestowanych z funduszy pochodzących z działania 3.1 POIG.

05.04.2016

Husarion z nowym inwestorem

Krakowski fundusz inwestycyjny KPD Investment objął kolejna rundę finasowania w wyinkubowanej w Funduszu Zalążkowym Krakowskiego Parku Technologicznego spółce technologicznej HUSARION.

Husarion rozwija platformę deweloperską do tworzenia połączonych z Internetem urządzeń z obszaru automatyki i robotyki. Dzięki stworzonemu oprogramowaniu oraz modułom sprzętowym, proces tworzenia i wdrażania na rynek urządzeń mechatronicznych ulega znacznemu skróceniu, co przekłada się na duże oszczędności dla firm budujących urządzenia z obszarów automatyki domowej, przemysłowej, robotów mobilnych, robotów do teleobecności i innych.

Założycielami spółki są dwaj absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej: Radosław Jarema i Dominik Nowak.

Czytaj więcej...

08.02.2016

Przeprowadziliśmy się!

Od lutego Fundusz Zalążkowy KPT oraz INNOventure pracują w najnowocześniejszym w Krakowie parku IT przy ul. Podole 60. Jest to jednocześnie nowa siedziba Krakowskiego Parku Technologicznego zlokalizowana na Ruczaju, który staje się biznesowym centrum miasta. Stale budowane są to nowe budynki biurowe, a firmy takie jak Ericpol, Onet, Nokia i Motorola sąsiadują z nowym kampusem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

 

Czytaj więcej...