CB
20 03 2011

O inwestycjach alternatywnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

O tym jak zdobyć kapitał na rozwój pomysłu w obszarze nowych technologii, telekomunikacji, mediów czy inżynierii rozmawiano podczas Dnia Rynków Alternatywnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalny panel nt. rynku seed capital i venture capital zorganizował Krakowski Park Technologiczny.

 

Fundusze zalążkowe źródłem kapitału
Jednym ze źródeł pozyskiwania kapitału na start lub rozwój biznesu są fundusze zalążkowe (seed capital). Tego typu fundusze są przeznaczane na finansowanie inwestycji w najwcześniejszej fazie działania przedsiębiorstw, w tzw. fazie zalążkowej. Faza zalążkowa obejmuje okres od powstania pomysłu aż da pojawienia się przedsiębiorstwa na rynku.

 

Funduszem tego typu jest również Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego, który zainteresowany jest pomysłami na wczesnym etapie, jeszcze przed formalnym założeniem przedsiębiorstwa. Fundusz szuka projektów o dużym potencjale wzrostu, w tym głównie, ale nie tylko z obszarów informatyka i telekomunikacja, w tym e-projekty, projekty sieciowe i internetowe oraz projekty z branży inżynierskiej, m.in. elektronika użytkowa, nanotechnologia, mechatronika. W wyniku przeprowadzonej preinkubacji zakładane są nowe podmioty (spółki prawa handlowego), których udziałowcami są pomysłodawcy oraz Fundusz. Po pomyślnym zakończeniu inkubacji i uzyskaniu przez spółki "dojrzałości" inwestycyjnej Fundusz będzie wychodził ze spółek poprzez sprzedaż posiadanych udziałów pomysłodawcy lub inwestorom. Dotychczas rada programowa Funduszu przeanalizowała około 70 zgłoszonych pomysłów innowacyjnych przedsięwzięć, spośród nich w kolejnych fazach zostaną wyselekcjonowane te projekty, w które zostanie zaangażowany kapitał. Działalność naszego funduszu oraz podobnych niewątpliwie zapełnia lukę kapitałową dla inwestycji i stymuluje rynek- podsumował podczas prezentacji prezes FZ KPT Marcin Bielówka.

 

"Dobry inwestor to ten, z którym będziesz jadać obiady" Warto pamiętać, iż znalezienie inwestora lub funduszu, który wesprze nasz pomył to dopiero początek drogi. Kolejne trzy - pięć lat współpracy wymagają doskonałego zrozumienia procesów, wytyczania jasnych oczekiwań, raportowania. Musimy być świadomi, iż nie jesteśmy wyłącznymi właścicielami firmy, inwestor ma duże prawo ingerencji. Niezwykle ważne są również relacje międzyludzkie. Jak zauważa Piotr Babieno, prezes spółki Bloober Team, która podjęła współpracę z funduszem zalążkowym dobry inwestor to taki, z którym będziemy chcieli jadać obiady. Bloober Team zajmuje się tworzeniem gier na konsole z przeznaczeniem do cyfrowej dystrybucji. Jest jedyn z liderów rynku, wydał już siedem gier komputerowych, w tym zrealizowaną przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - Music Master Chopin. Jest to to gra rytmiczno-muzyczna, gatunkowo podobna do takich superprodukcji jak Guitar Hero, Rock Band czy DJ Hero. "Music Master Chopin jest pierwszą i jak do tej pory jedyną na świecie grą muzyczną z muzyką poważną. Dystrybucją tej pozycji zajmuje się lider na polskim rynku wydawniczym - CD Projekt. "Obecnie negocjujemy kontrakty na wydanie naszej gry na inne platformy na terenie całego świata. Wkrótce na polski rynek trafi wersja Pop gry, w której udział wzięły takie osobistości świata muzycznego jak Edyta Górniak, Chris Botti czy Matt Dusk?" - twierdzi Piotr Babieno prezes Bloober Team. Spółka przygotowuje się do wejścia na NewConnect.

 

Dostęp do inwestorów jest w zasięgu każdego przedsiębiorcy? Sposobem na pozyskiwanie inwestora może być zaistnienie w ramach sieci inwestorów oraz aktywność na specjalistycznej platformie. Sieć Inwestorów Krakowskiego Parku Technologicznego promuje platformę www.siecinwestorowKPT.pl, ułatwiającą kontakt pomiędzy inwestorami a innowacyjnymi przedsiębiorcami. Dzięki prowadzonym szkoleniom, giełdom start-up i forum inwestorów staramy się pomóc młodych przedsiębiorcom, pomysłodawcom, czy naukowcom w komercjalizacji ich innowacyjnych pomysłów.

 

W spotkaniu uczestniczyło około 150 studentów i młodych naukowców.