CB
02 03 2011

Kreator innowacyjności - wzmocnienie współpracy badawczej UEK z przedsiębiorstwami

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie na cykl spotkań poświęconych komercjalizacji wyników badań naukowych w ramach projektu "Kreator innowacyjności - wzmocnienie współpracy badawczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z przedsiębiorstwami".

 

 
Ochrona prawna wyników badań i materiałów dydaktycznych
adwokat Michał Łuc, Katedra Prawa UEK,
dr inż. Andrzej Grząka, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów UEK, Europejski Rzecznik Patentowy,
17 marca 2011, czwartek, godz. 11:30 - 13:30,
sala 106 Pawilon Finansów


oraz przełożony z przyczyn niezależnych od organizatorów zeszłotygodniowy wykład

Możliwości wspierania spółek spin-off
dr Marcin Molo, Katedra Finansów UEK, Fundusz Zalążkowy KPT,
Łukasz Cieśla, Krakowski Park Technologiczny,
17 marca 2011, czwartek, godz. 13:45 - 15:45,
sala 106, Pawilon Finansów

 

Spotkania skierowane są do pracowników naukowych, pracowników administracji uczelnianej wspierających badania oraz studentów zainteresowanych tematyką komercjalizacji wyników badań.

Celem spotkań jest przekazanie informacji o szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań: m. in. promocji oferty badawczej, ochronie prawnej wyników badań i materiałów dydaktycznych, możliwościach dofinansowania i tworzenia spółek spin off, procesie transferu technologii.

Do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni specjaliści i praktycy w wymienionych obszarach.

Szczegółowy plan spotkań znajduje się na stronie uek.krakow.pl

Zachęcamy do udziału w spotkaniach i aktywnej dyskusji nt. roli UEK w procesie transferu wyników badań naukowych do gospodarki. >