CB
16 10 2012

Wystawcy Małopolskich Targów Innowacji Biznes+Nauka 2010 w komplecie

Powodzeniem zakończyła się rekrutacja Wystawców na Małopolskie Targi Innowacji. Sukces ten to niewątpliwie zasługa każdego z 50 Wystawców, którzy uzyskali kwalifikację. Wśród nich 33 podmioty stanowią instytucje, a 17 mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa. Wystawcy instytucjonalni to min. centra transferu technologii, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu z Małopolski, a także ogólnopolskie instytucje takie jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy RP. Reprezentantami biznesu są przedsiębiorstwa, które swoim doświadczeniem i osiągnięciami dają "innowacyjny dobry przykład". Pełna lista wystawców dostępna jest na stronie www.imalopolska.eu. Przypominamy, że Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu już 13 października na Małym Rynku w Krakowie.

 

Małopolskie Targi Innowacji to cykliczne wydarzenie targowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a dokładnie Biuro Monitorowania i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego - Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Od 2008 roku Targi są częścią projektu "Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy" i stanowią jeden z jego kluczowych elementów. W roku 2010 Targi odbędą się po raz trzeci. Pierwsze, pod nawą Małopolskie Dni Technologii i Innowacji, odbyły się w roku 2007 i były swego rodzaju protoplastą obecnie organizowanego wydarzenia. Pierwsze Targi pod aktualną nazwą odbyły się w 2009 roku.

Targi mają za zadanie stworzenie podstaw dla porozumienia i współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i szeroko pojętej administracji. Celem takiego porozumienia ma być stworzenie regionalnego systemu innowacji, która będzie podstawą dla rozwoju regionalnej gospodarki w oparciu o wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania i technologie. Małopolskie Targi Innowacji stanowią interesujący i nowatorski sposób jego budowy. Bezpośrednie spotkania przedstawicieli nauki, biznesu i administracji to niezmiernie rzadka i trudna do zrealizowania praktyka, jednak jak się okazuje całkiem realna. Bezpośrednie kontakty mają tą przewagę nad ich pozostałymi formami, że budują zaufanie, pozwalają na większą swobodę i śmiałość, a podjęte w ten sposób deklaracje i zobowiązania mają większą szansę na ich realizacje.

Podczas Targów Instytucje (naukowe, otoczenia biznesu i administracji) prezentują swoje usługi w zakresie wsparcia firm w poszukiwaniu, wdrażaniu i finansowaniu innowacji, natomiast rolą przedsiębiorców (reprezentujących sektor mikro, małych i średnich) jest danie dobrego przykładu poprzez prezentację swoich osiągnięć we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.