CB

Zamówienia

25.05.2010

Świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

na Świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych

w ramach projektu ?Inkubowanie Innowacyjnych Spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" (PO IG 3.1)

1. Zamawiający:

Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, woj. małopolskie,
tel. 12 640 19 40, faks 12 640 19 45.

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl;

4.Przedmiot zamówienia:

?Świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz ekonomicznych?. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

www.sse.krakow.pl
 

SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5 

16.03.2010

Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Numer ogłoszenia: 57533 - 2010; data zamieszczenia: 16.03.2010

 

 

Czytaj więcej...

05.03.2010

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ?Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych"

Numer postępowania FZ - 04/2010

 

 

Czytaj więcej...