CB

Zamówienia

11.01.2010

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

Nr postępowania FZ-01/2009

 

 

Czytaj więcej...

05.01.2010

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługa księgowa projektu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługa księgowa projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr postępowania FZ-02/2009

 

Czytaj więcej...

05.01.2010

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługa księgowa projektu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługa księgowa projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr postępowania FZ-02/2009

 

 

Czytaj więcej...