CB

Zamówienia

15.10.2010

Informacja o wyborze

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz technicznych."
Numer postępowania - FZ-08/2010

 

Czytaj więcej...

17.08.2010

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz technicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz technicznych w ramach projektu ?Inkubowanie Innowacyjnych Spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" (PO IG 3.1)
Nr postępowania: FZ-08/2010

 

 

Czytaj więcej...