CB

Zamówienia

17.02.2010

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Kraków: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych
Numer ogłoszenia: 32655 - 2010; data zamieszczenia: 17.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Czytaj więcej...

10.02.2010

Dotyczy: Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia

Dotyczy: Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Czytaj więcej...

05.02.2010

Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09

Przedmiot zamówienia: Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer ogłoszenia: 25891-2010; data zamieszczenia: 5 luty 2010 r.

 

 

 

Czytaj więcej...