CB
09 12 2014

zapytanie ofertowe FZ/7/2014

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dla Funduszu Zalążkowego KPT sp. z o.o. audytu zewnętrznego Projektu pn. ?Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym? w ramach POIG, lata 2007?2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej?, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09