CB
06 06 2014

zapytanie ofertowe nr FZ/4/2014

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych w zakresie promocji w mediach społecznościowych w związku z realizacją projektu pn. 'Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym' w ramach POIG, lata 2007 - 2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej?, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09