CB

Zamówienia

09.12.2014

zapytanie ofertowe FZ/7/2014

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dla Funduszu Zalążkowego KPT sp. z o.o. audytu zewnętrznego Projektu pn. ?Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym? w ramach POIG, lata 2007?2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej?, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

30.06.2014

zapytanie ofertowe FZ/5/2014

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych dla potrzeb projektu pn. ?Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym?realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji PO IG 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

06.06.2014

zapytanie ofertowe nr FZ/4/2014

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych w zakresie promocji w mediach społecznościowych w związku z realizacją projektu pn. 'Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym' w ramach POIG, lata 2007 - 2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej?, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09