CB

Zamówienia

18.12.2012

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia doskonalącego znajomość języka angielskiego. 

28.11.2012

Informacja o wyborze

Na świadczenie usług hostingu oraz usług utrzymaniowych strony www Projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" w ramach POIG, lata 2007-2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej", umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

 
Numer postępowania: FZ/8/2012


Czytaj więcej...

13.11.2012

Zapytanie ofertowe

Na świadczenie usług hostingu oraz usług utrzymaniowych stron www Projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" w ramach POIG, lata 2007-2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej", umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

Nr postępowania: FZ/8/2012 

 

Do pobrania: