CB

Zamówienia

05.06.2014

zapytanie ofertowe FZ/3/2014

Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Funduszu Zalążkowego KPT sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn. 'Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym' w ramach POIG, lata 2007 ?2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej?, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

10.01.2014

zapytanie ofertowe FZ/2/2014

Zapytanie ofertowena obsługę księgową projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10.01.2014

zapytanie ofertowe FZ/1/2014

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dla Funduszu Zalążkowego KPT sp. z o.o. audytu zewnętrznegoProjektu pn. "Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" w ramach POIG, lata 2007-2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09