CB

Zamówienia

16.07.2012

Postępowanie nr FZ/3/2012

Zapytanie ofertowe zorganizowania wydarzenia promującego działalność FZ KPT

21.05.2012

Informacja o wyborze

dot. Zapytania ofertowego na organizację pobytu eksperta zagranicznego do spraw projektów ITC w ramach Projektu pn. "Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" w ramach POIG, lata 2007 -2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej", umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09
Numer postępowania: FZ/2/2012

 

Czytaj więcej...

10.05.2012

Postępowanie nr FZ/2/2012

Zapytanie ofertowe na organizację pobytu eksperta zagranicznego do spraw projektów ITC