CB

Zamówienia

23.08.2012

Informacja o wyborze

Dotyczy: zapytania ofertowego na przygotowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza i realizację publikacji video dla Funduszu Zalążkowego KPT sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn. " Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" w ramach POIG, lata 2007 -2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej",
Numer postępowania: FZ/4/2012

 

 

Czytaj więcej...

10.08.2012

Zapytanie ofertowe

Na przygotowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza i realizację publikacji video.

Do pobrania:
Pobierz plik (video.pdf)Formularz oferty
24.07.2012

Informacja o wyborze

Dot. Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia promującego działalność Funduszu Zalążkowego KPT sp. z. o.o. skierowanego do grupy docelowej Projektu "Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" w ramach POIG, lata 2007 -2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej", umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09
Numer postępowania: FZ/3/2012

 

 

Czytaj więcej...