CB

Zamówienia

02.10.2012

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zapytania ofertowego na przygotowanie i druk materiałów promocyjnych dla Funduszu Zalążkowego KPT sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn. "Inkubowanie nowych Innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" w ramach POIG, lata 2007-2013, działanie 3.1 Inicjowanie działalności Innowacyjnej", umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

Numer postępowania: FZ/5/2012

 

Czytaj więcej...

14.09.2012

Postępowanie nr FZ/6/2012

Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostawę stałych materiałów promocyjnych.

13.09.2012

Postępowanie nr FZ/5/2012

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i druk materiałów promocyjnych.