CB
06 08 2014

Informacja o wyborze FZ KPT 1/2014

Dotyczy: postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko pracy: Broker Technologiczny

 

Numer postępowania: FZ KPT 1/2014

 

Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków informuje, że w/w postępowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu naboru pracowników Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. dla projektu ?Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym? w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? na stanowisko pracy: Broker Technologiczny - został wybrany Pan Bartosz Gołuszka.

 

Uzasadnienie:

Kandydatura spełnia warunki formalne postępowania. Jest to jedyna kandydatura, która wpłynęła w przedmiotowym postepowaniu.