CB
18 07 2014

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym

Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o., 31-864 Kraków, ul. Prof. M. Życzkowskiego 14 ogłasza nabór na wolne stanowisko: BROKERA TECHNOLOGICZNEGO.W ramach projektu ?Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym? w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.