CB
05 03 2013

Ogłoszenie

Zarząd Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. ogłasza ciągły konkurs na osoby mające pełnić funkcję doradców technicznych w projekcie 'Inkubowanie nowych innowacyjnych firm w Krakowskim Parku Technologicznym' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjne,? Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.03.01.00-00-015/09.