CB

Zamówienia

06.08.2014

Informacja o wyborze FZ KPT 1/2014

Dotyczy: postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko pracy: Broker Technologiczny

 

Numer postępowania: FZ KPT 1/2014

 

Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków informuje, że w/w postępowaniu prowadzonym na podstawie regulaminu naboru pracowników Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. dla projektu ?Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym? w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? na stanowisko pracy: Broker Technologiczny - został wybrany Pan Bartosz Gołuszka.

 

Uzasadnienie:

Kandydatura spełnia warunki formalne postępowania. Jest to jedyna kandydatura, która wpłynęła w przedmiotowym postepowaniu.

18.07.2014

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym

Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o., 31-864 Kraków, ul. Prof. M. Życzkowskiego 14 ogłasza nabór na wolne stanowisko: BROKERA TECHNOLOGICZNEGO.W ramach projektu ?Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym? w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

05.03.2013

Ogłoszenie

Zarząd Funduszu Zalążkowego KPT Sp. z o.o. ogłasza ciągły konkurs na osoby mające pełnić funkcję doradców technicznych w projekcie 'Inkubowanie nowych innowacyjnych firm w Krakowskim Parku Technologicznym' realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjne,? Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.03.01.00-00-015/09.