CB

Zamówienia

30.07.2012

Ogłoszenie

Zarząd Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.
ogłasza konkurs na wyłonienie osoby mającej pełnić funkcję doradcy technicznego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjne," Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.03.01.00-00-015/09

 

pobierz

08.05.2012

Informacja o wyborze

Dotyczy: postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko pracy: Broker Technologiczny

Numer postępowania: FZ KPT 1/2012

 

 

Czytaj więcej...

17.03.2012

Informacja o wyborze

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup usług telekomunikacyjnych"

Nr postępowania: FZ-02/2012

 

 

Czytaj więcej...