CB
 • ABALtica Sp. z o.o.
  ABALtica Sp. z o.o.

  ABALtica Sp. z o.o.

  Abaltica jest spółką budującą platformę B2B, pozwalającą na przekazywanie transakcji zawieranych w sklepach internetowych do instytucji finansowych, które udzielają finansowania w postaci ratalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci sklepów internetowych otrzymują możliwość rozłożenia płatności w czasie, co pozwala klientowi zwiększyć wartość pojedynczej transakcji, a sklepom internetowym umożliwia pozyskanie dodatkowych klientów, dla których cena była barierą wykluczającą zakup.

  Platformy e-commerce, dzięki integracji z platformą Abaltica, zyskują dodatkową korzyść dla swoich obecnych oraz potencjalnych sklepów internetowych, umożliwiając sklepom jedną integrację z wieloma instytucjami finansowymi.

   

  Abaltica is a company that builds a B2B platform that allows clients to spread out their purchases in the Internet stores in installments. It transmits transactions to financial institutions as this process goes on. With this solution, customers of online shops receive the option of spreading payments over time and in the same time increase the value of a single transaction. The online shop acquires additional customers for whom the price was initially a barrier that discourages the purchase.

  E-commerce platforms, through integration with the Abaltica platform, have the additional benefit for their current and potential online stores. It allows stores one integration with multiple financial institutions.

  http://www.abaltica.com/

 • Applisoleil
  Applisoleil

  Applisoleil

  Spółka Applisoleil oferuje system aplikacji webowych i mobilnych, który dostarcza codzienną aktualną informację o ofertach handlowych lokalnych restauracji - we Francji pod marką L'Ardoise. Serwis wykorzystuje unikalną formę komunikacji polegającą na fotografowaniu, opracowaniu graficznym i publikowaniu w Internecie pisanych ręcznie kredą tablic gastronomicznych. Ta jednocześnie tradycyjna i innowacyjna forma przekazu jest niezwykle łatwa i wygodna dla restauratorów, a także atrakcyjna dla odbiorców.

   

  Applisoleil offers a system of web and mobile applications that provides daily updated information about local restaurants offers  - in France under the brand name L'Ardoise. The website uses a unique form of communication involving the photos and graphic design published on the handwritten chalk restaurants boards on the Internet. This both traditional and innovative form of communication is extremely easy and convenient for restaurateurs, as well as being attractive to consumers.

  http://www.lardoise.co/fr#!

 • Cloud Solutions Center Sp. z o.o.
  Cloud Solutions Center Sp. z o.o.

  Cloud Solutions Center Sp. z o.o.

  Cloud Solutions Center zajmuje się dystrybucją rozwiązań informatycznych dla klientów z sektora prywatnego i publicznego. Zadaniem spółki jest adaptacja istniejących na świecie aplikacji pod kątem możliwości ich wykorzystania na rynku lokalnym.

  Firma oferuje klientom wsparcie zarówno w procesie wdrożeniowym, obejmujące analizę wymagań i niezbędne szkolenia, oraz utrzymanie funkcjonowania systemu w trakcie jego użytkowania. Zastosowane rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej umożliwiają mobilność i zwiększenie konkurencyjności użytkownikom, a unikatowe podejście do kanału dystrybucji pozwala skutecznie dotrzeć do finalnego odbiorcy.

   

  Cloud Solutions Center distributes solutions for customers in the private and public sector. The purpose of the company is to adapt the existing global applications for their use in the local market.

  The company offers customers support both in the implementation process, including an analysis of requirements and the necessary training, and the maintenance of the system during its use. The applied solutions based on cloud computing enable mobility and increase the competitiveness of users and unique approach to distribution channel enabling clients to effectively reach the final customer.

  http://cloudsolutions.center/

 • Connective Sp z o.o.
  Connective Sp z o.o.

  Connective Sp z o.o.

  Connective łączy aktywność użytkowników w świecie cyfrowym z ich działaniami w świecie rzeczywistym. Spółka dostarcza technologię typu omnichannel, łącząc rozwiązania w sieci Internet, oparte na szerokiej, unikalnej sieci domen generycznych z rozwiązaniami mobilnymi, automatyzacją marketingu, mikrolokacją wewnątrz budynków oraz lokalizacją poza budnikami. Rozwiązania Connective pozwalają komunikować się z klientami marek w dowolnym miejscu i czasie, przy wykorzystaniu urządzeń stacjonarnych i mobilnych, oraz personalizować komunikację - efektywnie wpływać na zachowanie i decyzje konsumenckie w najbardziej odpowiednim momencie.
   
  Spółka aktywnie poszukuje inwestora branżowego, indywidualnego lub funduszu kapitałowego.
   
  Connective joins activeness of users in a digital world with their operations in a real world. The company delivers a omnichannel type of technology connecting solutions on the Internet based on a wide, unique net of generic domains with mobile solutions, marketing automation, micro location inside buildings and location outside them. 
  Connective solutions allow for communication with clients of brands in any place at any time using stationary and mobile devices, and personalize communication - effectively influence consumers' behavior and choices at crucial moment. 
   
  The company is actively searching for an industry investor, individual or capital fund. 
   
  connective.pl

  http://connective.pl

 • Coolomat Sp. z o.o.
  Coolomat Sp. z o.o.

  Coolomat Sp. z o.o.

  Firma Coolomat Sp z o.o. jest międzynarodową spółką założoną przez specjalistów z dziedziny budowy maszyn, chłodnictwa, informatyki i zarządzania, specjalizującą się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży logistycznej oraz e-commerce. Produkuje i jest wyłącznym dystrybutorem innowacyjnego i unikalnego systemu dystrybucji artykułów żywnościowych noszącego nazwę COOLOMAT - systemu automatycznych, zarządzanych elektronicznie, przystosowanych do przechowywania żywności skrytek. Prowadzi również intensywne prace badawczo-rozwojowe i przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kolejnych innowacyjnych produktów i usług. 
   
  Coolomat Sp z o.o is an international company established by a team of machine design, refrigeration, IT and management specialists, which specializes in providing innovative solutions for logistics and e-commerce business branches. It is the manufacturer and the exclusive distributor of an innovative and unique system of distribution of food products, called COOLOMAT - a system of automatic, electronically controlled, adjusted to store food, lockers. It also conducts intensive research and development activity and prepares itself for the implementation of successive, innovative products and services on the market.
   

  http://www.coolomat.com/

 • dotOne sp. z o.o.
  dotOne sp. z o.o.

  dotOne sp. z o.o.

  Rozwijany przez spółkę system informatyczny (wiem.co) pozwala na ograniczenie szumu informacyjnego, z jakim spotykamy się, korzystając z Internetu i mediów elektronicznych. Platforma pozwala zoptymalizować proces komunikacyjny B2B i B2C poprzez obniżenie jego kosztów, a także uproszczenie i przyspieszenie wymiany informacji.  Z rosnącym powodzeniem stosowana jest przez samorządy lokalne do komunikacji z mieszkańcami.

   

  Developed by the company information system (wiem.co) allows to limit the noise of the information with which we meet every day when using the Internet and electronic media. The platform allows to optimize the process of B2B and B2C communication by reducing its costs, as well as simplifying and speeding up the exchange of information. It is used by local authorities to communicate with the locals communities.

  https://wiem.co/

 • DrOmnibus Sp. z o.o.
  DrOmnibus Sp. z o.o.

  DrOmnibus Sp. z o.o.

  DrOmnibus to kompleksowe, oparte na grach na tablety, narzędzie do wspierania terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania. Rozwiązanie może być wykorzystywane w pracy z dziećmi chorymi na autyzm, z Zespołem Downa, ADHD czy upośledzeniem umysłowym. Narzędzie zawiera system śledzenia postępów wraz z organizerem terapeuty dziecka. Dzieci mogą z powodzeniem korzystać z narzędzia w trakcie zajęć z terapeutą oraz samodzielnie w domu.
   
  DrOmnibus is a complex tool for supporting the therapy of children with developmental and/or behavioral disorders (including autism, Down Syndrome, ADHD, mental impairment) which features a progress-tracking system along with a personal organizer of the child?s therapist, based on games for tablets. Children can successfully use it during the meetings with a therapist as well as on their own, at home.
   

  http://dromnibus.com/

 • EXDIN sp. z o.o.
  EXDIN sp. z o.o.

  EXDIN sp. z o.o.

  EXDIN Solutions rozwija technologię wysokociśnieniowego utrwalania żywności HPP, w której do dezaktywacji mikroorganizmów chorobotwórczych i tych odpowiadających za psucie się żywności stosuje się wysokie ciśnienia. Naturalne związki, jak barwniki, witaminy oraz substancje aromatyczne, pozostają nienaruszone. Choć metoda ta znana jest już od jakiegoś czasu, to dynamiczny rozwój jej przemysłowego wykorzystania jest kosztowny i obecnie ograniczony. Projekt zakłada wdrożenie urządzeń ciśnieniowych HPP bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych rozwijanych począwszy od fazy koncepcyjnej do wersji produkcyjnej z uwzględnieniem potrzeb i we współpracy z producentami żywności.

  W lutym 2015 roku udziały Funduszu Zalążkowego KPT zostały sprzedane kanadyjskiemu inwestorowi działajacemu w branży wysokich technologii i zaawansowanej obróbki metali.

   

  EXDIN Solutions provides High Pressure Processing technology, products, and services for customers in modern industries world-wide. It delivers sophisticated systems for high pressure processing of food and beverages (HPP).
  This technology is based on inactivation of pathogenic microorganisms and those responsible for food spoilage by applying high pressures. Natural substances such as dyes, vitamins and flavors remain intact. Product is using the innovative EXTRENGTH? technology which makes the machine more compact and reliable. The project involves the implementation of HPP pressure equipment based on innovative technological solutions developed from the conceptual phase to the production version, taking into account the needs and collaboration with food manufacturers.


  In February 2015,  the shares held by KPT Seed Fund were sold to a Canadian investor acting in the field of high technology and advanced processing of metals.

   

  http://www.exdinsolutions.com/

 • forDrivers
  forDrivers

  forDrivers

  forDrivers to polski stratup, będący pomysłodawcą aplikacji dla kierowców forDrivers. Jest ona nowoczesną platformą promującą bezpieczną jazdę wśród społeczności kierowców dzięki mechanizmom grywalizacji. Cały ekosystem aplikacji jest wspomagany przez technologie kontekstowe (BLE, WIFI, NFC). forDriver dostarcza także kierowcom aktualnych informacji na temat sytuacji i utrudnień na drogach, natężenia ruchu, warunków pogodowych oraz najbliższych miejsc, w ktorych mogą odpocząć.
   
  forDrivers - your safe driving navigator. forDrivers is an application, which promotes safe driving through gamification- head2head or in a group. Our application brings together gamification and opportunity to gain prizes and discounts. Its role is to promote wise behaviours behind the wheel. forDrivers give you also informations about traffic, roadworks, weather conditions and convenient rest stop.
   

  http://fordrivers.pl/

 • Husarion sp. z o.o.
  Husarion sp. z o.o.

  Husarion sp. z o.o.

  Firma Husarion tworzy zaawansowane i łatwe w użyciu narzędzia to tworzenia robotów i wszelkich połączonych z Internetem mechatronicznych przedmiotów do codziennego użytku. Nasze rozwiązania zmniejszają bariery wejścia dla nowych firm. Mamy bardzo obiecującą technologię, geniuszów technicznologicznych i potencjał, by zmienić świat. Szukamy inwestorów, którzy podzielają naszą wizję.
   
  Husarion company provides advanced and easy to use tools that allow wide audience of people to create Internet-connected mechatronic and robotic devices for everyday use. Our solutions lower entry barriers for new companies and start-ups. We've got promising technology, tech-geniuses and a potential to change the world. We are looking for an investor who shares our vision.
   

  http://www.husarion.com/pl

 • Indie Designers Sp. z o.o.
  Indie Designers Sp. z o.o.

  Indie Designers Sp. z o.o.

  Indie Designers działa w branży e-commerce i tworzy rozwiązania crowdfundingowe, pozyskując fundusze na innowacyjne projekty wzornictwa przemysłowego i nowych technologii (Internet of Things, Wearables). W firmie powstał Sneakpick.co, aplikacja pozwalająca na uruchomienie i zwiększenie sprzedaży, m.in. po udanej kampanii crowdfundingowej. Spółka poszukuje inwestora dla dalszego rozwoju aplikacji.
   
  Indie Designers is a company engaged in e-commerce and crowdfunding campaigns acquiring funds for innovative projects in industrial design and new technologies (Internet of Things, wearables). The company created Sneakpick.co, e-commerce widget for pre-launching products and driving new sales. Indie Designers is currently looking for an investor to develop an app and its features.

  http://www.indiedesigners.eu

 • iPlacement
  iPlacement

  iPlacement

   

  Agencja reklamowo-mediowa, specjalizująca się w product placement w grach i aplikacjach na urządzenia iPhone, iPad i iPad Touch. Na początku roku 2015 została podpisana umowa zakładajaca stopniowy wykup udziałów Funduszu przez pomysłodawcę projektu.

   

  iPlacement is the media-advertising agency, specializing in product placement in games and applications for iPhone, iPad and iPad Touch. At the beginning of 2015, an agreement was signed assuming a gradual redemption of shares of the fund by the originator of the project.

 • ISTV Media Sp. z o.o.
  ISTV Media Sp. z o.o.

  ISTV Media Sp. z o.o.

  ISTV Media to spółka mediowa, która zajmuje się szeroko pojętym wideo w internecie. Na platformie istv.pl znaleźć można ponad 20 autorskich programów skierowanych do nowoczesnego widza internetowego, a wszystkie produkcje dostępne są na zasadach VOD. W ramach ISTV Services w oparciu o zdobyte doświadczenie i znajomość trendów, realizowane są produkcje wideo dla zewnętrznych klientów. Natomiast brand Younited (http://younited.co) skupia się na aspektach społecznościowych tworzonego wideo z YouTubem na czele.

   

  ISTV Media is the video media company. The platform istv.pl features over 20 original programs directed to the modern Internet viewer. All productions are available on VOD basis. The company is also a video producer for external clients. They also own Younited (http://younited.co) that focuses on the video content social aspects (on YouTube).

  http://www.istv.pl/

 • Jawa sp. z o.o.
  Jawa sp. z o.o.

  Jawa sp. z o.o.

  New Pick to firma produkująca Quick-Pick: innowacyjnie zaprojektowane, odświeżające oddech wykałaczki nowej generacji. Opakowanie produktu jest jednocześnie niezawodnym nośnikiem reklamy dla firm, usług, produktów. Jednocześnie, Quick-Pick jest potężnym narzędziem komunikacji między marką a klientem. Poszukujemy partnerów do dystrybucji reklamy za pomocą nośnika Quick-Pick.
   
  New Pick is a company producing Quick-Pick: an innovatively designed toothpick with a breath freshening qualities. The product packaging serves an effective advertising medium for companies, commodity products and more. A powerful tool for communication between the brand and customer as well as trendy accessory. We are looking for partners for the distribution of advertising using the media Quick-Pick
   

  http://new-pick.com/

 • KANGUR Sp. z o.o.
  KANGUR Sp. z o.o.

  KANGUR Sp. z o.o.

  Spółka KANGUR projektuje i produkuje specjalistyczne urządzenia elektroniczne. Strategią spółki jest identyfikacja nisz pozostawionych przez duże firmy i ich wypełnianie. Pierwszymi oferowanymi produktami są atramentowa drukarka przemysłowa do znakowania produkcji oraz urządzenia stosowane w ośrodkach szkolenia kierowców przy przygotowywaniu kursantów do egzaminów praktycznych. Kolejne urządzenia są przygotowywane.

   

  KANGUR company designs and manufactures specialized electronic devices as industrial printers for marking and labeling. Kangur delivers theirs solution to the construction industry for marking, dating and coding on different surfaces: building materials, all types of plastics (PVC, ABS, PU and other). Kangur is also an expert in pallets labeling and other wooden containers used by the logistics industry.

  http://kangurelectronics.pl/

 • Lead Circulation Platform Sp. z o.o.
  Lead Circulation Platform Sp. z o.o.

  Lead Circulation Platform Sp. z o.o.

  Lead Circulation Platform jest specjalistyczną aplikacją opartą na cloud computing (SaaS), umożliwiającą rozproszoną komunikację pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B), m.in. poprzez API, w celu generowania oraz zaspokajania popytu i podaży leadów sprzedażowych. Aplikacja pozwala uzyskać szczegółowe, demograficzne i behawioralne informacje na temat baz danych użytkowników hostowanych w systemie oraz wspiera w sposób zautomatyzowany relacje biznesowe (reklamowe) pomiędzy firmami oferującymi leady sprzedażowe oraz przedsiębiorcami planującymi kampanie reklamowe i marketingowe. Aplikacja zostanie wyposażona w specjalistyczne algorytmy pozwalające na wielowymiarową segmentację, kontrolę i weryfikacje jakości leadów (scoring end-usera).

   

  Lead Circulation Platform is a specialized application based on cloud computing (SaaS). It allows dispersed communications between businesses (B2B) for example through an API, to generate and meet the demand and supply of sales leads. The application allows users to get detailed demographic and behavioral information about user databases hosted in the system and supports advertising relationships between companies. It also offers sales leads so entrepreneurs can plan advertising and marketing campaigns. The application will be equipped with specialized algorithms that enable a multi-dimensional segmentation, control, and verification of the quality of leads (scoring end-user).

 • Motivizer sp. z o.o.
  Motivizer sp. z o.o.

  Motivizer sp. z o.o.

  Istotą projektu jest stworzenie kompleksowego systemu zarządzania świadczeniami pozapłacowymi, który w efektywny sposób będzie budować zaangażowanie i zwiększać motywację pracowników oraz wzmacniać ich przywiązanie do firmy.

   

  The essence of the project is to create a comprehensive system for the management of non-wage benefits, which effectively will build engagement and increase employee motivation and strengthen their commitment to the company.

 • OTREY Sp. z o.o.
  OTREY Sp. z o.o.

  OTREY Sp. z o.o.

  OTREY opracowuje innowacyjne środki spożywcze o unikalnych wartościach odżywczych dla osób o specjalnych wymaganiach dietetycznych. Powstają one w oparciu wyłącznie o składniki naturalnego pochodzenia, dające pełnię smaku bez żadnych kompromisów. Produkty OTREY stanowić będą zupełnie nową kategorię na rynku spożywczym.

   

  OTREY produces innovative food products with unique composition of ingredients for people with special dietary requirements. Otrey food is based solely on ingredients of natural origin, giving a full flavor without compromise. OTREY products will constitute a completely new category of food.

 • Posterro
  Posterro

  Posterro

  Posterro przenosi uliczne plakaty do smartfonów i sprawia, że informacja o nadchodzących wydarzeniach pozostaje przekazem wizualnym. Nowe, globalne medium połączy projektantów plakatów, organizatorów wydarzeń oraz ich uczestników.
   

  Posterro moves the street posters to the smart devices. It makes information about upcoming events visual rather than texual. This new global medium will connect the posters designers, event organizers to the participants.

  http://v001334.home.net.pl/

 • Sher.ly Sp. z o.o.
  Sher.ly Sp. z o.o.

  Sher.ly Sp. z o.o.

  Firma Sher.ly założona została w 2011 roku. Rozwijane przez spółkę produkty (Privacy Protector, Sherlybox) pozwalają na bezpieczna komunikację i współdzielenie danych w Internecie bez konieczności angażowania własnych zasobów IT oraz usług ISP.


  Sher.ly founded in 2011 provides PrivacyProtectorGVN, a Virtual Private Network based on its proprietary P2P technology. The network does not require a central server and creates a secure environment for the exchange of data and communications on demand, regardless of whether the user is on a local network or on the internet.

  http://sher.ly

 • Synerise SA
  Synerise SA

  Synerise SA

  Synerise SA to spółka budująca aplikacje B2BC wspierające i realizujące zagadnienia typu Business Intelligence. W oparciu o autorskie rozwiązania (software & hardware) rozwija systemy pozwalające na integrację działań online i offline oraz jako jedna z pierwszych na świecie wprowadza technologię Bluetooth Low Energy (Synerise Beacons) do sektora RETAIL. Jednym z kluczowych produktów spółki jest platforma (synerise.com) będąca systemem klasy Revenue Performance Management. Synerise to jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań dla biznesu pozwalające na integrację różnych kanałów wiedzy o organizacji, klientach oraz ich lojalności wobec marki (ambient intelligence), co znacznie ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji na temat działań marketingowych oraz sprzedaży.
   
   

  Synerise SA is one of the first companies in Europe to introduce Bluetooth Low Energy (Synerise Beacons) technology into the retail sector and has had successful deployments with big brands like the Gino Rossi. Synerise helps large retail companies carry out complex business procedures, like managing customer loyalty and improving customer experience. One of the key products of the company is the platform (synerise.com) which is a class system  for Revenue Performance Management. Synerise is one of the most complex business solutions allowing the integration of different channels of knowledge about the organization, customers, and their loyalty to the brand (ambient intelligence). This makes it much easier to make strategic decisions about marketing and sales.

  https://synerise.com/

 • Vocabla Sp. z o.o.
  Vocabla Sp. z o.o.

  Vocabla Sp. z o.o.

  Vocabla jest firmą technologiczną z branży internetowej i edukacyjnej. Buduje narzędzie 'Vocabla' dla różnych urządzeń mobilnych (Internet, telefony komórkowe, pluginy), aby pomóc w uczeniu się języka angielskiego szybciej i bardziej efektywnie.

   

  Vocabla is a technology company that operates on the Internet and in education.  Langapp builds the 'Vocabla' app for various mobile devices (Internet, mobile phones, plugins) to help users learn English faster and more efficiently.

  http://vocabla.com/

 • WeGirls SA
  WeGirls SA

  WeGirls SA

  WeGirls to nowa polska marka wspomagająca rozwój osobisty dziewczynek. To innowacyjne rozwiązanie adresowane do świadomych rodziców. WeGirls tworzy komplementarny  świat dla dziewczynek łączący zabawę, edukację i inspirację. Lalki WeGirls zostały wyróżnione przez Zabawkowicz.pl jako zabawka Roku 2014.
  Firma planuje ekspansję na rynki zagraniczne i jest zainteresowana współpracą z dystrybutorami.
   
  WeGirls is a new European brand supporting personal development of girls. This innovative solution is targeted to parents who live consciously and are aware of current world trends in upbringing children. WeGirls creates a complementary world for girls combining fun, education, inspiration and new technologies in entertainment. WeGirls dolls have been highlighted by Zabawkowicz.pl as Toy of Year 2014 .
  The company plans to enter foreign markets and is interested in cooperation with distributors or expertize in such expansion.
   

  http://www.wegirls.pl/

 • Zerkam Sp. z o.o.
  Zerkam Sp. z o.o.

  Zerkam Sp. z o.o.

  Kompletny system zdalnego monitoringu wideo pozwalający na dostęp do obrazu z przenośnej kamery wifi  z dowolnego miejsca na świecie, z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Realizowana w chmurze usługa zapewni dodatkowo obsługę alarmów i dostęp do nagrań. Rozwiązanie cechuje wyjątkowo prosta instalacja i wysoki stopień poufności zapewniony przez architekturę systemu oraz szyfrowanie zarówno nagrań, jak i obrazu na żywo.

  W roku 2014 udziały Funduszu zostały zakupione przez prywantego inwestora (Anioła Biznesu).

   

  ZERKAM is the complete video monitoring system that allows access to images from a portable wifi camera from anywhere in the world on any device with Internet access. Zerkam operates on cloud computing  and will provide further support for alarms and access to recordings. The solution is characterized by extremely easy installation and a high degree of confidentiality provided by the system architecture and encryption.

  In 2014, the fund shares were bought by a private investor (Business Angel).

  http://www.zerkam.pl/