CB

Informacja o wybranej ofercie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia analiz technicznych

w ramach projektu ?Inkubowanie Innowacyjnych Spółek w Krakowskim Parku Technologicznym" (PO IG 3.1)

Nr postępowania: FZ-08/2010

Informacja o wyborze