CB
25 02 2020

Nowa inwestycja

W grudniu zeszłego roku Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. zainwestował w Spółkę LabLight sp. z o.o., która została tworzona na potrzeby rozwoju technologii umożliwiającej dokonywanie zdalnego pomiaru temperatury barwy światła w zastosowaniu sterowania ergonomicznej oprawy oświetleniowej.
Opracowana technologia ma zostać wdrożona do produkcji jako rozwiązanie autonomiczne umożliwiające współpracę z dowolną oprawą oświetleniową, celem bieżącego kompensowania dynamicznie zmieniającej się temperatury barwy światła występującej w danym miejscu. Aktualnie konkurencja skupia się na regulacji temperatury barwy światła wyłącznie w stosunku do zegara astronomicznego bez uwzględnienia zmiennych warunków atmosferycznych, które mają bezpośredni wpływ na panujące w miejscu pracy warunki oraz zmiennych warunków wykonywania pracy. Po czasie kilkugodzinnego skupienia następuje znużenie pracownika lub jego nadmierne pobudzenie prowadzące do zmęczenia. Wszystkie te negatywne efekty są wynikiem niedostosowania temperatury barwy światła do potrzeb na stanowisku pracy. Utrzymywanie względnie jednostajnej temperatury barwy światła w miejscu pracy i płynna jej regulacja w zależności od pory dnia oraz czasu spędzanego przez pracownika na stanowisku pracy pozwala na uzyskanie najbardziej optymalnych warunków zwiększając przy tym jego wydajność oraz eliminując efekt znużenia co może przyczynić się również do zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to 25 spółka, w którą zainwestował Fundusz Zalążkowy KPT i  pierwsza po prawie pięcioletniej przerwie inwestycja kapitałowa Spółki. Ostatnia inwestycja miała miejsce w czerwcu 2015 roku.
Inwestycja FZKPT w firmę LabLight dokonana została ze środków pochodzących z wyjść kapitałowych, uzyskanych w wyniku sprzedaży udziałów w spółkach, zainwestowanych z funduszy pochodzących z działania 3.1 POIG.