CB
08 10 2010

Nowe źródło finansowania innowacji w Małopolsce Prezentacja Funduszu Zalążkowego KPT

17 listopada 2010 r. godz. 14.00, sala 110, budynek B2, AGH

Elektronika użytkowa, nanotechnologia, mechatronika, telekomunikacja to dziedziny, które w Małopolsce rozwijają się dynamicznie w ośrodkach akademickich. Mamy doskonałych naukowców oraz dużą grupę studentów kształcących się na kierunkach technologicznych i inżynierskich. A jak wygląda wykorzystanie tej wiedzy i wyników naukowych w przemyśle i biznesie? Ciągle za mało, za rzadko, niesystematycznie. Rozwiązanie proponuje Krakowski Park Technologiczny, który poprzez nowy Fundusz Zalążkowy chce wpierając najlepsze pomysły na technologiczny biznes.

 

Już 17 listopada 2010 r. (środa) o godzinie 14.00, w Sali 110 budynku B2 Akademii Górniczo-Hutniczej, odbędzie się pierwsza prezentacja Funduszu Zalążkowego KPT sp. z o.o. podczas której przedstawione zostaną możliwości zdobycia środków na innowacyjne projekty technologiczne.

Zapraszamy naukowców, studentów, absolwentów oraz wszystkie osoby przedsiębiorcze, które mają innowacyjne pomysły i poszukują kapitału na rozwój biznesu.

Prezentacja Funduszu Zalążkowego KPT jest częścią Seminarium organizowanego przez Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo - Hutniczej pt. "Przedsiębiorczość akademicka - wykorzystanie najlepszych pomysłów w firmach typu spin out i spin off". Wydarzenie wpisuję się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Program seminarium
Start. 10.00

 • Od czego zacząć? - uwarunkowania prawne zakładania firm typu spin out i spin off.
  Dr Grzegorz Miś.
 • Jak odnieść sukces? - skuteczne zarządzanie firmą typu spin out i spin off. Dostępne narzędzia i techniki.
  Dr Krzysztof Kwaśniewski.
 • ZDANIA sp. z o.o. - przykład współdziałania dawnego Zakładu Doświadczalnego Aparatury Naukowej AGH i Katedry Automatyki i Urządzeń Przemysłowych AGH w zakresie transferu nowych technologii do przemysłu.
  Paweł Kwasnowski.
 • Każdy naukowiec ma potencjał na spina - studium przypadku.
  Mgr inż. Bartosz Ostrowski.
 • Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego szansą dla innowacyjnych naukowców i studentów
  Marcin Molo - Członek zarządu, Prezes Zarządu Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego

 

Krótko o Funduszu Zalążkowym KPT

Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego poszukuje, inicjuje i inkubuje innowacyjne przedsięwzięcia, w szczególności z województwa małopolskiego. Fundusz zainteresowany jest pomysłami na wczesnym etapie, jeszcze przed formalnym założeniem przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonej preinkubacji zakładane będą nowe podmioty (spółki prawa handlowego), których udziałowcami będą pomysłodawcy oraz Fundusz. Po pomyślnym zakończeniu inkubacji i uzyskaniu przez spółki "dojrzałości" inwestycyjnej Fundusz będzie wychodził ze spółek poprzez sprzedaż posiadanych udziałów pomysłodawcy lub inwestorom zewnętrznym w wyniku oferty prywatnej lub publicznej.

<a href="/files/Fundusz_Zalazkowy_KPT_zaproszenie.pdf" class="lnk">FZKPT Zaproszenie</a>