CB
11 03 2015

EXDIN Solutions - sprzedane.

W ostatnim czasie sfinalizowaliśmy sprzedaż naszych udziałów w EXDIN Solutions. Założona w 2013 roku spółka rozwija technologię urządzeń ultrawysokich ciśnień, przeznaczonych do utrwalania żywności HPP (High Pressure Processing).

 

Udziały Funduszu odkupił kanadyjski inwestor działającemu w branży wysokich technologii i zaawansowanej obróbki metali. 

Pomysłodawca i założyciel EXDIN Solutions wraz z nowym inwestorem rozpoczęli współpracę zarówno w płaszczyźnie biznesowej jak i technologicznej.

 

"Współpraca z Funduszem na etapie założenia spółki, oprócz dostarczenia niezbędnego kapitału umożliwiła mi stworzenie sieci współpracy z lokalnymi firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Uzyskane dzięki temu efekty synergii pozwoliły na osiągnięcie dużej dynamiki w rozwoju technologii urządzeń HPP. Produkt firmy - komory i systemy ultrawysokich ciśnień - został rozwinięty i bazując na lokalnym potencjale technologicznym jest kierowany na rynki krajów wysokorozwiniętych, gdzie technologia i produkty żywnościowe HPP są już rozpowszechnione."- mówi dr inż. Grzegorz Widłak, założyciel i większościowy udziałowiec spółki.