CB
24 12 2014

Umowa z NCBR - podpisana

Wczoraj została podpisana umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację wspólnego przedsięwzięcia w ramach programu BRIdge Alfa. W myśl tej umowy Fundusz Zalążkowy KPT, SATUS Venture oraz Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH, utworzą wehikuł inwestycyjny, służący komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych. 

Więcej szczegółów podamy po nowym roku.